Vil­ket mag­plask! STJÄRNORNAS VÄRS­TA

Veckans NU! - - RED CARPET -

På stran­den På rö­da mat­tan är de vack­ra, gla­mou­rö­sa och fel­fria. suc­cé. För­sök hål­la lyc­kas kän­di­sar­na dock in­te rik­tigt gö­ra sam­ma tab­bar på be­achen! dig för skratt när du spa­nar in celbsens ro­li­gas­te

Nä­men oj då…

TAR LI­VET MED EN KLACKSPARK TUTT- UT! "HOPP­SAN"

Skå­di­sen Shau­na Sand, 44, slår klac­kar­na i ta­ket, el­ler sna­ra­re i san­den. Om vi ha­de fått en kro­na var­je gång Pa­ris Hil­ton, 35, gjor­de en nipslip skul­le vi va­ra mil­jo­nä­rer nu. Oops! ” The On­ly way is Es­sex”- stjär­nan Bob­by Co­le Nor­ris, 29, tap­par hand­du­ken på stran­den. Vi är dock in­te helt över­ty­ga­de om att det är ett miss­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.