STJÄR­NANS NYA PLASTIKPLANER

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter var­je nytt in­grepp bör­jar Kim pla­ne­ra näs­ta. Hen­nes nya plan ska en­ligt NW Ma­ga­zi­ne va­ra att ko­pi­e­ra and­ra kän­da Hol­ly­wood­kvin­nors mest åtrå­vär­da kropps­de­lar. Lil­la­syr­ran Kylie, 18, har en­ligt Kim de per­fek­ta läp­par­na. Nu pla­ne­rar Kim att för­sto­ra si­na läp­par än­nu mer än hon re­dan har. För att få 25- åri­ga mo­del­len Emilys fyl­li­ga barm upp­ges Kim ha be­stämt sig för att ut­fö­ra en re­jäl upp­fräsch­ning av si­na bröst. Ef­ter gra­vi­di­te­ten ska de ha bli­vit häng­i­ga, vil­ket Kim ska åt­gär­da med hjälp av plastik­ki­rur­gi. Kims 20- åri­ga sys­ter Ken­dalls mils­långa ben är en­ligt upp­gift det som Kim av­un­das all­ra mest. För att upp­nå loo­ken ska hon ha be­stämt sig för att trä­na sten­hårt på löp­ban­det – och fett­su­ga lå­ren.

"HON ÄR FORT­FA­RAN­DE IN­TE NÖJD"

Idag är lil­le Saint drygt ett halv­år gam­mal och Kim upp­ges va­ra glad över att al­la gra­vi­di­tets­ki­lon är bor­ta. ” Hon har nått sin målvikt, men är fort­fa­ran­de in­te nöjd”, sä­ger en käl­la.

Det ska dock in­te ba­ra va­ra trä­ning och bant­ning som fått Kim att tap­pa ki­lon. ” Hon har gjort fle­ra in­grepp”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.