Hund hunk = hund­kar HE­TA HUN­KAR MED

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Finns det nå­got bätt­re än kom­bi­na­tio­nen snygg man + söt hund? Nej, pre­cis! Vec­kans NU! har en lur­vig pre­sent till dig…

Ty­ler Black­burn,

En kopp te och säll­skap i sof­fan är in­te fel, tyc­ker ” Pret­ty litt­le li­ars”- snyg­ging­en 29.

Den brit­tis­ka mo­del­len Da­vid Gan­dy, 36, är am­bas­sa­dör för or­ga­ni­sa­tio­nen Bat­ter­sea dogs & cats ho­me, och äls­kar hun­dar. Vil­ken bra kil­le!

Ian So­mer­hal­der, 37, har ett gott hjär­ta – han läg­ger myc­ket tid på att hjäl­pa ut­sat­ta djur till­sam­mans med kär­le­ken Nik­ki Reed.

bred­vid Vi dröm­mer om att en dag få vak­na upp Zac Efron, 28, och hans lur­vi­ga vov­ve.

Po­sar per­fekt med en pyt­te­li­ten voff­sing gör skå­di­sen Josh Du­ha­mel, 43.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.