VA­NES­SA HUDGENS TVING­AS BÖ­TA

Veckans NU! - - MIX -

Det var tänkt som en ro­man­tisk gest, men slu­ta­de med dy­ra bö­ter. Skå­di­sen Va­nes­sa Hudgens, 28, och hen­nes pojk­vän Aus­tin But­ler, 24, ris­ta­de in si­na namn på en sten i en na­tio­nal­park i USA ti­di­ga­re i år – ut­an att ve­ta att det var för­bju­det. Nu har stjär­nor­na dömts till bö­ter.

– Hon mås­te be­ta­la 8000 kro­nor, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.