KIM KAR­DASHI­ANS GAL­NA DIVABETEENDE

Veckans NU! - - MIX -

Att Kim Kar­dashi­an, 35, är nå­got av en di­va viss­te vi men nu ver­kar det som om hon är vär­re än nå­gon kun­nat ana. En­ligt upp­gift är re­a­li­ty­stjär­nan en mar­dröm för ser­vice­per­so­nal run­tom i USA.

– Kim krä­ver att al­la be­hand­lar hen­ne som en prin­ses­sa. Hon har bli­vit vär­re med ti­den och är nu omöj­lig att stå ut med. Om en drop­pe sås lig­ger fel på hen­nes tall­rik skic­kar hon till­ba­ka ma­ten, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.