SHA­RON KRÄ­VER ATT OZZY GÅR I TERAPI

Veckans NU! - - MIX -

I för­ra numret av Vec­kans NU! skrev vi att Sha­ron Os­bour­ne, 63, läm­nat sin man Ozzy, 67, för gott ef­ter att han va­rit otrogen mot hen­ne med sin fri­sör. Nu ver­kar det än­då fin­nas li­te hopp för pa­ret, som va­rit gif­ta se­dan 1982.

– Sha­ron tror att de kan hit­ta till­ba­ka till varand­ra om Ozzy är be­redd att sö­ka hjälp. Hon vill att han ska gå i terapi för sitt sex­miss­bruk, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Sun­day Ex­press.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.