KÄNNS SOM NÅ­GON FÖRFÖLJER MIG

Veckans NU! - - MIX -

Bakom var­je fram­gångs­rik kän­dis står… ett helt film­team? Det ver­kar i al­la fall va­ra fal­let för Nick Jo­nas, 23.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.