PRINCES DÖDSORSAK FAST­STÄLLD

Veckans NU! - - MIX -

Den 21 april hit­ta­des sång­a­ren Prin­ce liv­lös i en hiss i sitt hem i Min­ne­so­ta. Stjär­nans liv gick in­te att räd­da och han av­led, 57 år gam­mal. Se­dan dess har det spe­ku­le­rats i var­för han dog, och nu har döds­or­sa­ken fast­ställts. Prin­ce ska ha dött av en överdos av smärt­stil­lan­de pre­pa­rat. Ar­tis­tens häl­sa var en­ligt upp­gift då­lig den sista ti­den av hans liv och det har bland an­nat sagts att stjär­nan var drab­bad av aids.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.