EXMAKEN STOP­PAR MARIAH CAREYS BRÖL­LOP!

VÄG­RAR SLÄP­PA HEN­NE TILL NY MAN

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Nick Can­non och Mariah Ca­rey gick skil­da vägar i au­gusti för snart två år se­dan, men skils­mäs­san är än­nu in­te klar. Nu av­slö­jas det att Nick gör allt för att den in­te ska gå ige­nom.

Mariah Ca­rey, 46, har bör­jat pla­ne­ra bröl­lo­pet med nye fäst­man­nen tilli­ka mil­jar­dären Ja­mes Pac­ker, 48. Men nå­gon har satt käp­par i hju­let för den nykä­ra du­ons lyc­ka, näm­li­gen Ma­ri­a­hs ex Nick Can­non, 35. Det är näs­tan två år se­dan som Nick av­slö­ja­de att han och sång­di­van skul­le gå skil­da vägar ef­ter sex år som gif­ta. Men nu väg­rar rap­pa­ren skri­va på skils­mäs­so­pappre­na.

– Det blir då olag­ligt för hen­ne att gif­ta om sig med Ja­mes, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

ENORM DIAMANTRING

Nick och Mariah gif­te sig 2008 och har fy­ra­å­ri­ga tvil­ling­ar­na Mo­roc­can och Mon­roe till­sam­mans. Trots att det en­ligt upp­gift var Nick som först vil­le skil­jas står han in­te ut med att se ex­frun med en ny man. – Han kan in­te släp­pa ta­get om hen­ne, sä­ger käl­lan. Det var i ja­nu­a­ri i år som Ja­mes fri­a­de till ” Ho­ney”- sång­ers­kan med en enorm diamantring värd drygt 70 mil­jo­ner kro­nor. Nu åter­står det att se om bröl­lo­pet blir av.

Låt mig få min mil­jar­där! "HAN STÅR IN­TE UT"

Mariah Ca­rey vill gå al­tar­gång­en ner med pojk­vän­nen Ja­mes Pac­ker – men hen­nes för­ra äk­ta ma­ke Nick Can­non sät­ter käp­par i hju­let för de­ras lyc­ka.

Glöm det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.