BECK­HAM ÄR KHLOÉS NYA KÄR­LEK!

GLÖM LAMAR OCH JA­MES…

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP, BULLS

Khloé Kardashian gil­lar sport­kil­lar. Nu har hon fång­at än­nu en hun­kig id­rotts­man i sitt kär­leks­nät: Odell Beck­ham Jr!

På sto­ra­sys­tern Kourt­neys ex Scott Di­sicks fö­del­se­dags­fest ny­li­gen var re­a­li­ty­stjär­nan Khloé Kardashian, 31, in­te en­sam. Hon ha­de näm­li­gen my­sigt säll­skap av ame­ri­kansk fot­bolls­spe­la­ren Odell Beck­ham Jr, 23. Ögon­vitt­nen såg då stjär­nor­na my­sa på natt­klub­ben 1Oak i Los Ang­e­les. Någ­ra da­gar se­na­re sågs de tätt ihop un­der en hem­ma­fest hos rap­pa­ren Dra­ke, och en ano­nym Twit­te­ran­vän­da­re lyc­ka­des fånga stjär­nor­na på bild. En­ligt upp­gift har de dej­tat i smyg i någ­ra må­na­der.

– De såg ut som ett par, och är de­fi­ni­tivt in­tres­se­ra­de av varand­ra, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten Daily Mail.

EXMAKEN UT­BYTT

Ny­he­ten om Khloés nya kil­le kom­mer ba­ra da­gar ef­ter att hon skilt sig från den for­ne bas­ket­spe­la­ren Lamar Odom, 36, för and­ra gång­en. Lamar tog en överdos för­ra som­ma­ren, och då sköt Khloé upp skils­mäs­san. Men ef­ter att fo­ton fö­re­stäl­lan­de Lamar då han drack i en bar kab­la­des ut på in­ter­net i bör­jan av maj be­stäm­de sig Khloé att det var nog.

– Jag kom till en punkt då jag var tvung­en att ta ett be­slut om att fo­ku­se­ra på mitt eget väl­be­fin­nan­de och min egen gläd­je. Jag gjor­de allt jag kun­de och höll ut in i det sista, skri­ver Khloé i Le­na Dun­hamns ny­hets­brev Len­ny.

Nu ver­kar hon i al­la fall va­ra lyck­lig igen!

"DE SÅG UT SOM ETT PAR" Här är Khloé Kar­dashi­ans nya kär­leks­in­tres­se! Re­a­li­ty­stjär­nan sägs ha fal­lit för at­le­ten Odell Beck­ham Jr. Ovan syns smyg­tag­na bil­der på Odell och Khloé då de go­sar på Dra­kes hem­ma­fest.

När Khloé någ­ra da­gar ti­di­ga­re be­sök­te natt­klub­ben 1Oak till­sam­mans med syr­ran Kourtney, 37, var Odell där – och även då var de när­gång­na med varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.