GWEN SA NEJ NÄR BLAKE FRI­A­DE

Veckans NU! - - MIX -

How you dooo­in’? I no­vem­ber för­ra året blev det of­fi­ci­ellt att Gwen Ste­fa­ni, 46, ha­de träf­fat kär­le­ken på nytt ef­ter skils­mäs­san från Ga­vin Ross­da­le. Man­nen som fick hen­nes hjär­ta att klap­pa li­te snab­ba­re var sång­a­ren Blake Shel­ton, 39. Men trots att käns­lor­na blom­mar vill Gwen in­te ru­sa fram i för­hål­lan­det med Blake. När pa­ret ny­li­gen ha­de pick­nick ska sång­a­ren ha gått ner på knä och fri­at, men han fick in­te rik­tigt det sva­ret han ha­de hop­pats på.

– Gwen blev väl­digt rörd, men sa till Blake att hon vill vän­ta med gif­ter­mål tills hon är sä­ker på att det känns rätt för hen­nes barn, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.