"THE AME­RI­CANS"- STJÄR­NOR­NA HAR FÅTT BARN

Veckans NU! - - MIX -

De träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av tv- se­ri­en ” The Ame­ri­cans” 2013 och nu har Keri Rus­sell, 40, och Matthew Rhys, 41, bil­dat fa­milj. Ba­ra da­gar ef­ter för­loss­ning­en vi­sa­de stjär­nor­na sig till­sam­mans med be­bi­sen.

– Keri och Matt såg över­lyck­li­ga ut och de svä­var på moln över att va­ra ny­bliv­na för­äld­rar, sä­ger en käl­la en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

Det är i skri­van­de stund in­te känt om det blev en flic­ka el­ler poj­ke för skå­di­sar­na. Keri har se­dan ti­di­ga­re so­nen Ri­ver, 8, och dot­tern Wil­la, 4, med exmaken Sha­ne De­a­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.