SLUT EF­TER 6

Veckans NU! - - EXTRA -

Även de mest sta­bi­la kän­dis­pa­ren kan choc­ke­ra oss. Se ba­ra på De­mi Lo­va­to och Wil­mer Val­der­ra­ma som nu går skil­da vägar ef­ter sex år.

Idag går ce­leb­sen hell­re via so­ci­a­la me­di­er än press­kon­tak­ter när de ska be­rät­ta nå­got stort. Det gjor­de i al­la fall De­mi Lo­va­to, 23, som på In­stagram ny­li­gen la­de upp en text där hon be­rät­ta­de att hon och pojk­vän­nen tilli­ka ” That 70’ s show”stjär­nan Wil­mer Val­der­ra­ma, 36, har gjort slut.

– Ef­ter näs­tan sex kär­leks­ful­la och un­der­ba­ra år till­sam­mans har vi be­stämt oss för att av­slu­ta vår re­la­tion. Det här var ett myc­ket svårt be­slut för oss bå­da, men vi har in­sett att mer än nå­got an­nat så är vi väl­digt go­da vän­ner, skri­ver ” He­art at­tack”sång­ers­kan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "DET VAR IN­TE VÄRT DET"

Sång­ers­kan De­mi Lo­va­to och skådisen Wil­mer Val­der­ra­ma har sagt hej­då till sin re­la­tion ef­ter sex år som par. ” Vi kom­mer all­tid att stöt­ta varand­ra”, skri­ver De­mi på In­stagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.