Let’s try again!

Veckans NU! - - CONTENTS - Vec­kans NU!- re­dak­tio­nen, vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la

Ce­leb­sen ver­kar in­te kun­na släp­pa si­na gam­la ex – åter­för­e­ning­ar­nas vin­dar blå­ser hårt i Dröm­fa­bri­ken just nu.

Brit­ney Spe­ars är fast be­slu­ten om att exmaken tilli­ka pap­pan till hen­nes barn, Ke­vin Fe­der­li­ne, är värd en and­ra chans. En­ligt upp­gift är hon helt fo­ku­se­rad på att få till­ba­ka ho­nom i sitt liv.

Ka­te Moss och toy­boy­en Niko­lai von Bis­marck gick ny­li­gen skil­da vägar, för att li­ka snabbt ång­ra sig och för­sö­ka igen.

Vid det här la­get kän­ner de fles­ta till att Li­am

Hemsworth och Mi­ley Cyrus har åter­före­nats och la­gat si­na tra­si­ga hjär­tan. Det är dock nå­got som Li­ams bror­sa Chris in­te ser på med bli­da ögon. Läs om brö­der­nas stor­bråk på si­dan 84.

Vi hop­pas att du har det un­der­bart och nju­ter av so­len. Och du – mis­sa in­te vår kän­dis­podcast Skval­ler­pod­den som kom­mer ut var­je fre­dag i din podd- app!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.