FLICKVÄNNENS SISTA HÄLSNING TILL CARREY

Veckans NU! - - MIX -

För­ra året tog 54- åri­ge Jim Car­reys ex­flick­vän Cat­hri­o­na White li­vet av sig. Nu har hen­nes själv­mords­brev läckt ut i me­di­er­na. Där ger hon en sista hälsning till skå­di­sen.

– Jag har i tre da­gar in­te kun­nat tro på att du in­te är här. Jag kan gå vi­da­re med ett brus­tet hjär­ta och för­sö­ka lim­ma ihop bi­tar­na igen. Jag skul­le kun­na, men jag har ba­ra in­te or­ken den här gång­en, skri­ver hon en­ligt saj­ten TMZ.

Pa­ret gjor­de slut strax in­nan själv­mor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.