PÅ TEATERGALA

Veckans NU! - - RED CARPET -

När det var dags för den sjut­tion­de upp­la­gan av den år­li­ga te­a­ter­ga­lan Tony Awards floc­ka-desskå­de­spe­lar­na på rö­da mat­tan ikläd­da si­na all­ra glam­mi­gas­te out­fits.

Zebra­mönst­rat var kväl­lens – nå­got otip­pa­de – val för skå­di­sen 51. Nill Lo­tan Sång­ers­kan Le­o­na Lewis, 31, smick­ra­de kur­vor­na i ett tajt fo­dral sig­ne­rat Ni­li Lo­tan.

Di­a­ne La­ne,

Det är in­te lätt att kän­na igen ” Oran­ge is the new black”stjär­nan Uzo Adu­ba, 35, när hon in­te spe­lar rol­len som Crazy Ey­es i se­ri­en. Så­här flå­dig kan hon va­ra på rö­da mat­tan.

Po­se­ra­de vant gjor­de den for­na ” Al­ly Mc­be­al”- stjär­nan Ja­ne Kra­kowski, 47, iklädd Mi­chael Kors.

Skå­de­spe­lers­kan Ca­te Blan­chett, 47, bar en mönst­rad Lou­is Vuit­ton- stass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.