BIEBERS DOM FÖRKORTAD

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter att ha äg­gat sin gran­nes hus för ett par år se­dan har Jus­tin Bieber, 22, av­tjä­nat en vill­kor­lig dom. Stjär­nan har även gjort 40 tim­mars sam­hälls­tjänst och be­ta­lat drygt en mil­jon kro­nor i bö­ter. Ef­ter att hans ad­vo­ka­ter var på ett mö­te i rät­ten i slu­tet av ju­ni av­slu­ta­des Jus­tins vill­kor­li­ga dom 30 da­gar i för­väg tack va­re gott upp­fö­ran­de.

Nu hop­pas vi att Bib­ban hål­ler sig i skin­net!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.