DEN­NIS QUAID SKIL­JER SIG

Veckans NU! - - MIX -

Skå­di­sen Den­nis Quaid, 62, och hust­run se­dan tolv år till­ba­ka, Kim­ber­ly, skil­jer sig. Det är dock in­te förs­ta – ut­an and­ra – gång­en de be­stäm­mer sig för att av­slu­ta sitt äk­ten­skap. Se­nas­te gång­en var 2012, men då åter­före­na­des de ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der.

– Be­slu­tet är ge­men­samt, och vi har stor re­spekt för varand­ra, sä­ger Den­nis till saj­ten TMZ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.