RI­TA ORA DEJ­TAR KÄND RAP­PA­RE

NEW COUPLE ALERT!

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

En del trod­de kanske att Ri­ta Ora skul­le sno till­ba­ka ex­et Cal­vin Har­ris nu det är över mel­lan ho­nom och Tay­lor Swift – men ic­ke. Sång­ers­kan har en helt ny man på hjär­nan!

Sång­ers­kan Ri­ta Ora, 25, sa­des kort ha ögo­nen på sin fö­re det­ta pojk­vän, dj: n Cal­vin Har­ris, 32, ef­ter att han ny­li­gen bör­ja­de föl­ja hen­ne på Instagram igen. Ri­ta och Cal­vin var till­sam­mans för två år se­dan. Men ack så fel, Ri­ta är näm­li­gen kär i nå­gon an­nan. Det är den brit­tis­ke rap­pa­ren Pro­fes­sor Green, 32, som egent­li­gen he­ter Step­hen Paul Man­der­son, som fång­at blon­di­nens upp­märk­sam­het.

RO­MAN­TISK TRÄFF

Ny­li­gen sågs Ri­ta och Pro­fes­sor ” Pro” Green på en ro­man­tisk dejt i Lon­don. – Pro häm­ta­de Ri­ta vid hen­nes lä­gen­het och hon såg väl­digt pep­pad ut över att gå ut med ho­nom, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en the Sun och fort­sät­ter: – Hon gav ho­nom en snabb kyss när de satt sig i bi­len. Pro­fes­sor Green har ny­li­gen skiljt sig från ” The O nly way is Es­sex”- del­ta­ga­ren Mil­le Ma­cin­tosh, som han var gift med i tre år.

! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"HON GAV HO­NOM EN SNABB KYSS" "Ra­di­o­acti­ve"- sång­ers­kan Ri­ta Ora har hit­tat ett nytt kär­leks­in­tres­se, och det är den nyskil­de rap­pa­ren Pro­fes­sor Green.

Ri­ta var ti­di­ga­re till­sam­mans med Cal­vin Har­ris.

Ri­ta och Green – som egent­li­gen he­ter Step­hen Paul Man­der­son – var ny­li­gen på dejt i Lon­don. Här syns de när Green just ploc­kat upp Ri­ta med sin bil.

Pro­fes­sor Green var gift med Mil­lie Ma­cin­tosh, 29, i tre år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.