He­ta som­marf lör­tar!

Veckans NU! - - NEWS -

Un­der­som­ma­ren bil­das många nya par i Hol­ly­wood. Vis­sa är här för att stan­na, me­dan and­ra för­svin­ner li­ka snabbt som en glass smäl­ter i sol­ske­net.

I takt med att tem­pe­ra­tu­ren bör­ja­de öka ut­om­hus fick av- och på- pa­ret

Ri­han­na och Dra­ke upp ögo­nen för varand­ra på nytt. Den se­nas­te ti­den har de setts ihop vid fle­ra till­fäl­len. Är det äk­ta kär­lek den­na gång?

Att Le­o­nar­do Di­caprio har en ny flam­ma är väl ing­en sär­skilt för­vå­nad över. Gis­sa tre gång­er vad hon job­bar som…

Den enes död är den an­dres bröd he­ter det, och så skul­le man kun­na sä­ga om Khloé Kar­dashi­an och Am­ber Ro­se. Nu ver­kar det näm­li­gen som om Am­ber har satt tän­der­na i Khloés ex French Mon­ta­na.

Nu åter­står ba­ra att se vil­ka ro­man­ser som hål­ler i sig när de ky­li­ga höst­vin­dar­na bör­jar blå­sa…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.