KÄNDISMÄNNEN SOM VI­SAR ALLT!

Veckans NU! - - NEWS -

Var­ning för blos­san­de kin­der när du ta ren­titt på Hol­ly­wood snub­bar­na som äls­kar att gå kom­man­do.

Bri­a­na, som är sing­el, ska en­ligt källor in­te gilla Lou­is nya tjej Da­ni­el­le Camp­bell.

"DA­NI­EL­LE ÄR BA­RA ETT GA­LET FAN" Hon tror att Da­ni­el­le in­te alls är kär i Lou­is ut­an ba­ra är ett ga­let fan. Där­för vill hon nu ha en­sam vård­nad då hon är rädd för Fred­di­es sä­ker­het.

Bri­a­na har fått ut­stå myc­ket hat on­li­ne på grund av vård­nads­tvis­ten, och har nu fått nog. I ett långt in­lägg på Instagram ber hon al­la nät­ha­ta­re att hål­la sig bor­ta från hen­nes liv. – Jag tyc­ker synd om er som valt att läg­ga ener­gi och tid på mig och min son. Ni mås­te ha bätt­re sa­ker för er än att läg­ga er i en en­sam­stå­en­de mam­ma och hen­nes ny­föd­da barns liv, skri­ver Bri­a­na och fort­sät­ter: – Jag hop­pas att ni kan re­spek­te­ra mitt pri­vat­liv och slu­ta skri­va opas­san­de kom­men­ta­rer om mig och min son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.