MILA: "ASHTON OCH JAG VAR KK: S"

Veckans NU! - - MIX -

Skå­de­spe­lar­pa­ret Mila Ku­nis, 32, och Ashton Kut­cher, 38, har dej­tat se­dan 2011 och vän­tar sitt and­ra barn ihop. Men nu av­slö­jar Mila att det från bör­jan in­te alls var pla­ne­rat att det skul­le bli de två. I en in­ter­vju med ra­di­o­ka­na­len Si­ru­isxm be­rät­tar hon att Ashton och hon bör­ja­de som kk: s.

– Vi ha­de be­stämt oss för att in­te va­ra ex­klu­si­va. Men med ti­den gick det från att ba­ra ha kul till rik­tig läng­tan, sa hon un­der in­ter­vjun.

Pre­cis som i Mi­las film ” Fri­ends with be­ne­fits” seg­ra­de allt­så kär­le­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.