FULLPACKAD

Veckans NU! - - MIX -

” The O. C.”- skå­di­sen Mi­scha Bar­ton, 30, ver­kar ta med sig allt hon äger när hon re­ser.

Ge­or­ge Cloo­ney, 55, och hans fru Amal, 38, har un­der en läng­re tid fått ut­stå hot av en främ­man­de man. Man­nen ska ha skic­kat do­ku­ment in­ne­hål­lan­de när­ma­re 200 si­dor osam­man­häng­an­de te­o­ri­er till pa­ret, bland an­nat om pla­ne­ra­de mord­för­sök på USA: s för­re pre­si­dent Ge­or­ge H. W. Bush. Pa­ret Cloo­ney har po­li­san­mält man­nen som nu fått be­söks­för­bud och psy­kisk vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.