GLAD I HATTEN

Veckans NU! - - MIX -

Cold­play- sång­a­ren Chris Mar­tin, 39, ser in­te rik­tigt li­ka smi­ley ut som mo­ti­vet på sin keps.

Hör vi bröl­lopskloc­kor ringa i Eng­land? Ka­te Midd­le­tons yng­re fa­shio­nis­ta till sys­ter, Pip­pa, 32, upp­ges va­ra för­lo­vad med sin kär­lek Ja­mes Matt­hews, 40. Pa­ret har dej­tat se­dan 2012 och Ja­mes ska ha frå­gat Pip­pas för­äld­rar om lov in­nan han ställ­de den sto­ra frå­gan. Och, lyck­ligt­vis, sva­ra­de hon ja!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.