DI­A­NE & JOS­HUA HAR GJORT SLUT

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter tio år till­sam­mans är det nu slut mel­lan skå­de­spe­lar­pa­ret Di­a­ne Kru­ger, 40 och Jos­hua Jack­son, 38. De slår bå­da fast att de kom­mer fort­sät­ta att va­ra vän­ner.

En an­led­ning till upp­brot­tet tros va­ra Di­a­nes rap­por­te­ra­de otro­het med ” Sky”- kol­le­gan Norman Ree­dus, som hon sågs my­sa till­sam­mans med i de­cem­ber för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.