JAKT EF­TER DORIS

Veckans NU! - - RED CARPET -

En av årets mest ef­ter­läng­ta­de ani­me­ra­de fil­mer ” Hit­ta Doris” ha­de ga­lapre­miär i Lon­don. El­len Dege­ne­res, som gör rös­ten till Doris, stal sho­wen på rö­da ( läs: blå) mat­tan.

Kväl­lens bre­das­te – och vi­tas­te – le­en­de stod sång­ers­kan Sta­cey Solo­mon, 26, för.

Sim­stjär­nan Re­bec­ca Ad­ling­ton, 27, triv­des som fis­ken i vatt­net ( he­he) i sin blå­mönst­ra­de klän­ning.

El­len Dege­ne­res, 58, fick säll­skap av skå­di­sen Do­mi­nic West, 46, som ock­så har en röst­roll i fil­men.

Skå­de­spe­lers­kan Por­tia de Rossi, 43, var såklart på plats för att stöt­ta sin fru El­len Dege­ne­res.

So­ci­e­tetstje­jen Ta­ma­ra Ec­clesto­ne, 32, ha­de fint säll­skap av sin dot­ter Sop­hia, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.