CHIL­LI

Veckans NU! - - MIX -

Lägg av, köp en egen jac­ka! Det ver­kar som om Nick Can­non, 35, änt­li­gen har gått vi­da­re ef­ter se­pa­ra­tio­nen från Ma­ri­ah Ca­rey. Nu dej­tar sång­a­ren en­ligt upp­gift TLC- med­lem­men Ro­zon­da ” Chil­li” Tho­mas, 45.

– Ma­ri­ah bor­de tac­ka Chil­li. Nick vill ta re­la­tio­nen med hen­ne till näs­ta steg, så nu är han re­do att skri­va på skils­mäs­so­pappren, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en In Touch och fort­sät­ter:

– Nick är re­do att slå sig till ro igen, och Chil­li har allt han vill ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.