VI HAR SPE­LAT IN

Veckans NU! - - STREET STYLE -

de rul­lar Många är kän­di­sar­na som har fil­mat sig själ­va när ut på runt mel­lan la­ka­nen – och se­dan har fil­mer­na läckt in­ti­ma nä­tet. Men det finns även ce­lebs som har spe­lat in vi­de­or som vi in­te har sett ( men gär­na vill ta del av).

JA­MES FRAN­CO

Trots att han är van att se sig själv i ru­tan tyck­te in­te Ja­mes, 38, att det var nå­gon trev­lig upp­le­vel­se att se sig själv ha sex.

– När jag var ung skaf­fa­de jag mig en vi­de­o­ka­me­ra var­på jag och min tjej be­stäm­de oss för att fil­ma oss själ­va. Ef­teråt kol­la­de vi på det och sa ” Låt oss ald­rig mer tit­ta på det här igen”, har stjär­nan be­rät­tat.

COURT­NEY STODDEN

Skan­daldrott­ning­en Court­ney, 21, har min­sann en na­ken­rul­le hem­ma som hon – tro det el­ler ej – in­te vill vi­sa upp för värl­den.

– Det är ba­ra jag på fil­men. Jag vill in­te sä­ga mer än så, för jag vill läm­na li­te åt fan­ta­sin, sä­ger stjär­nan.

TYSON BECKFORD

2012 rap­por­te­ra­de saj­ten TMZ att de kom­mit över en in­spel­ning där Tyson, 45, till­freds­stäl­ler sig själv un­der en vi­de­ochat. Mo­del­len kun­de dock in­te bry sig mind­re.

– Al­la gör det, jag rå­ka­de ba­ra fast­na på film när jag gjor­de det, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.