KNU­TEN

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Det är skönt att sät­ta upp hå­ret när det är varmt – snyggt är det ock­så!

Nu kan du vin­na pro­duk­ter från Gar­ni­er som skän­ker hu­den ex­tra myc­ket fukt. I pot­ten lig­ger Gar­ni­er mo­istu­re bomb day cre­me och Gar­ni­er mo­istu­re bomb night cre­me.

Ken­dall Jen­ner

Ma­ria ni­la Pu­re vo­lu­me mous­se 219 kr

Sch­warzkopf taft Full­ness ult­ra strong hair­spray 39 kr

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Gar­ni­er". Vi vill ha ditt svar se­nast den 17 au­gusti 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.