SE­LE­NA GOMEZ SLÅR INSTAGRAMREKORD

Veckans NU! - - MIX -

Hur gick tex­ten till ” Work” nu igen? Ri­han­na, 26, bju­der på rik­ligt med min­spel un­der en kon­sert i Mi­la­no. Jag tror hon där i publi­ken vet, be hen­ne sjunga! Sång­ers­kan Se­le­na Gomez, 23, har sla­git re­kord i flest an­tal gil­la­mar­ke­ring­ar på Instagram. Det är bil­den ovan där Se­le­na, klädd i röd topp, hål­ler i en Coca co­la- flas­ka med tex­ten ” You’re the spark”. Tex­ten kom­mer från hen­nes låt ” Me & the rythm”. Bil­den har i skri­van­de stund har över fy­ra mil­jo­ner li­kes. Wow!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.