TO­RI SPELLINGS STO­RA SKULD

Veckans NU! - - MIX -

Re­a­li­ty­stjär­nan To­ri Spel­ling, 43, och ma­ken De­an Mcdermott, 49, fick ny­li­gen re­da på att de är skyl­di­ga sta­ten över två mil­jo­ner kro­nor i obe­tald skatt. En­ligt upp­gift är skul­den räk­nad se­dan 2014. To­ri har ti­di­ga­re haft pro­blem med peng­ar och blev i ja­nu­a­ri stämd av Ame­ri­can Ex­press ef­ter att in­te ha be­ta­lat sin kre­dit­korts­skuld på 400 000 kro­nor till dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.