JÄTTEUPPSLUTNING

Veckans NU! - - MIX - Even­tet an­ord­na­des av Pe­tré Event

VAD:

vän­li­ga jät­ten” Ga­lapre­miä­ren av fil­men ” Den sto­ra vi­sa­des på bi­o­graf Ri­go­let­to i Stock­holm. Fil­men är re­gis­se­rad av Ste­ven Spiel­berg och ba­se­rad på Ro­ald Dahls barn­bok ” SVJ”.

HUR:

Bå­de barn och vux­na var ny­fik­na på fil­men och i fo­a­jén bjöds det på go­dis och must in­nan vis­ning­en.

OVÄN­TAD TRIO:

En nå­got ovän­tad trio dök upp på rö­da mat­tan i form av bar­nen Berg­ha­gen och Nils­son. Kul att se dem i vim­let!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.