FÖR­STÖR­DA AV PLASTIK!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Ut­se­en­de­het­sen i Hol­ly­wood är ex­trem, och många kän­di­sar läg­ger sig un­der kni­ven för att upp­nå de sju­ka ide­a­len. Ibland går plasti­ko­pe­ra­tio­ner­na dock över­styr…

FÖ­RE& EFTERBILDER! AN­SIK­TET FAL­LER AV! ADE OPERER SUPERSIG SMAL!

HAR GJORT ALLT

Det finns en­ligt upp­gift in­te en fläck på 76- åri­ga so­ci­e­tets­kvin­nan Jo­celyn Wil­denste­in som in­te har bli­vit till­fix­ad med kni­ven. Hon har spen­de­rat 30 mil­jo­ner kro­nor på ki­rur­gi och är idag mest känd som "Katt­kvin­nan" i Hol­ly­wood.

– Hon är an­sik­tet ut­åt för då­lig plastik­ki­rur­gi, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr Youn en­ligt saj­ten CBS News.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.