HE­TA HUNKAR I HA­VET!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Un­der var­ma som­mar­da­gar kry­per de fram från si­na göms­len för att nju­ta av sol och bad på be­achen. Vi pra­tar na­tur­ligt­vis om Hol­ly­wood­hun­kar­na och de­ras magru­tor.

PÅ MED HAKLAPPE N

CRIMINAL ABS KUNG TRI­TON 2.0

Det är in­te sär­skilt kons­tigt att ” Criminal minds”- skå­di­sen She­mar Mo­o­re, 46, ser ut att va­ra väl­digt nöjd med sin strand­form. I'm the king of the be­ach! Det där le­en­det skul­le kun­na smäl­ta all is på Nord­po­len, så för­mod­li­gen är det tur att Joe Mang­a­ni­el­lo, 39, hål­ler sig på syd­li­ga­re bredd­gra­der. Skå­de­spe­la­ren Ma­rio Lopez, 42, och hans tur­ko­sa bad­byx­or mat­char ha­vet så bra att vi bör­jar tro att stjär­nan hör hem­ma där.

MANGANIELLOEFFEKTEN

AUSSIE ALLT­SÅ

Ing­en hunk­sam­ling är kom­plett ut­an Austra­li­ens här­li­gas­te tor­so som till­hör Hugh Jack­man, 47.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.