HON ÄR LEO DICAPRIOS NYA KÄR­LEK!

EVA LONG­O­RIA PÅ LYXSEMESTER

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Vad kan va­ra här­li­ga­re än att dra med ett stort kom­pis­gäng till en Me­del­havsö för li­te strand­häng och fest? Möj­ligt­vis att hänga på en lyxy­acht med sin hun­ki­ge man. Lyc­kos­ten Eva Long­o­ria fick ny­li­gen upp­le­va bå­da de njut­ning­ar­na!

För någ­ra må­na­der se­dan svor skå­de­spe­lers­kan Eva Long­o­ria, 41, evig tro­het till mex­i­ka­na­ren José Bastón, 48, un­der en ro­man­tisk vig­sel­ce­re­mo­ni. Nu har pa­ret avnju­tit en för­se­nad smek­må­nad på den ex­klu­si­va Me­del­havs­ön For­men­te­ra, sö­der om Ibi­za. Med sig på re­san ha­de de dess­utom fle­ra kom­pi­sar.

– Vi har det un­der­bart, rap­por­te­ra­de Eva själv från se­mestern via Instagram.

VAR PÅ BRA HU­MÖR

Eva och hen­nes gäng till­bring­a­de för­mid­da­gar­na på so­li­ga strän­der för att se­dan avan­ce­ra till en in­hyrd lyxy­acht, som stod och vän­ta­de ute i vatt­net.

– Eva ver­ka­de va­ra på strå­lan­de hu­mör. Hon hop­pa­de runt och skrat­ta­de, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten Daily Mail.

Stjär­nan och hen­nes ny­bliv­ne ma­ke bjöd dess­utom om­giv­ning­en på fle­ra he­ta hång­elsho­wer ute i vå­gor­na.

– De är fort­fa­ran­de nykä­ra, sä­ger en käl­la.

HAM­NA­DE PÅ NUDISTSTRAND

Vid ett till­fäl­le för­ir­ra­de sig Eva och José bort från sin van­li­ga strand och ham­na­de på en nudiststrand. Stjär­nan ver­ka­de ta det he­la med ro i sin tur­ko­sa tri­ang­el­bi­ki­ni – men skyn­da­de än­då till­ba­ka till den and­ra stran­den gans­ka fort. – De fles­ta strän­der i om­rå­det är nu­dist­strän­der, men Eva vil­le gär­na be­hål­la bad­klä­der­na på, sä­ger käl­lan.

DE HA­DE SEX I VATT­NET

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R "HON SKRAT­TA­DE LYCK­LIGT"

Skå­de­spe­lers­kan Eva Long­o­ria tog ny­li­gen med sig en hel flock kom­pi­sar plus sin snyg­ge ma­ke till pa­ra­di­sön For­men­te­ra sö­der om Ibi­za. Själv­klart pas­sa­de he­la gäng­et på att för­e­vi­ga sin här­li­ga stranddag med en väl­syn­kro­ni­se­rad hopp­bild.

Eva ver­ka­de va­ra på strå­lan­de hu­mör och bjöd på stran­dens bre­das­te le­en­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.