SAINT TAR PLATS FRAM­FÖR KAMERORNA!

Veckans NU! - - NEWS -

Om du blun­dar mis­sar du ho­nom! Så har det känts se­dan Saint föd­des i slu­tet av för­ra året. Kim och Kanye har va­rit re­strik­ti­va med att vi­sa upp lil­le so­nen of­fent­ligt, men nu bör­jar han ta plats som su­per­fa­mil­jens star­kast ly­san­de unga stjär­na. Un­der en in­spel­nings­dag för Kims tv- pro­gram ” Familjen Kar­dashi­an” var Saint med fram­för kamerorna för förs­ta gång­en. – Han är en na­tur­be­gåv­ning. Han grät in­te en en­da gång och ver­ka­de va­ra van vid allt ka­os som på­gick runt om­kring, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

"DET ÄR SPÄNT MEL­LAN DEM"

Kim bru­ka­de skry­ta om att hon och Kanye ha­de sex jämt, och de var in­te bly­ga med att vi­sa hur at­tra­he­ra­de de var av varand­ra fram­för kamerorna.

Pa­ret till­bring­ar säl­lan nat­ten ihop då Kanye of­ta so­ver i en lä­gen­het nä­ra sin mu­sik­stu­dio. ” Det är upp till Kim att få Kanye i säng”, sä­ger en käl­la.

Men se­dan Kim var gra­vid för­ra gång­en, med so­nen Saint som föd­des i de­cem­ber, har det in­te bli­vit åka av mel­lan la­ka­nen en en­da gång. ” Hen­nes sex­u­al­drift dog”, sä­ger en in­si­der.

Kim har fullt upp med Saint och dot­tern North, 3, och vill helst att Kanye ska ta ini­ti­a­ti­vet till att vux­en­my­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.