SKOJ MED HOJ!

Veckans NU! - - MIX -

Han är öp­pen med sitt en­ga­ge­mang för mil­jön, Le­o­nar­do Di­caprio, 41, så det är in­te så för­vå­nan­de att han väl­jer cy­keln fram­för bi­len.

Grat­tis al­la ” Ma­ze run­ner”- fans! In­spel­ning­en av näs­ta film kan nu fort­sät­ta, ef­ter att fil­mens stjär­na Dy­lan O’bri­en, 25, åter­vänt till film­ning­en. I mars ska­da­des stjär­nan svårt ef­ter en all­var­lig olyc­ka un­der in­spel­ning­en, när han föll från en ställ­ning och bröt käk­be­net. Men ef­ter må­na­der av re­ha­bi­li­te­ring är skå­di­sen nu fullt åter­ställd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.