RONALDO PÅ DEJT MED LIAM HEMSWORTHS EX!

Veckans NU! - - MIX -

Åter­vin­ning är bra! Fot­bolls­hun­ken Cristi­a­no Ronaldo, 31, har ef­ter EM- gul­det ti­di­ga­re i som­mar kopp­lats ihop med fle­ra kän­da kvin­nor, se­nast med Liam Hemsworths skå­de­spe­lan­de ex Ei­za Gon­zá­lez, 26. Stjär­nor­na sågs fes­ta till­sam­mans på en klubb i Los Ang­e­les i slu­tet av ju­li och nu ställs frå­gan om de två är mer än ba­ra vän­ner. De vo­re onek­li­gen snyg­ga till­sam­mans!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.