SÅ KOM DE PÅ WYATTS NAMN!

Veckans NU! - - MIX -

namn. Många blev för­vå­na­de när Ashton och Mila av­slö­ja­de dot­tern Wyatts uni­ka det nam­net Ashton be­rät­ta­de i Co­nan O’bri­ens tv- pro­gram att de in­te alls tänk­te sig från bör­jan. det, så – Vi ha­de valt ett namn in­nan Mila ens blev gra­vid. Men när hon se­dan var match så pas­sa­de nam­net in­te in i ener­gin som vi kän­de. Så när vi gick på en La­kers- Då sa Mila: bör­ja­de jag ba­ra sä­ga ord högt, och till slut sa jag ” Vad sägs om Wy­att?”. ” Där har vi det!”. unge? Und­rar om pa­ret kom­mer anam­ma sam­ma brainstor­ming- pro­cess för näs­ta

Nu är frå­gan om Ashton kom­mer stan­na hos Mila. En gång otrogen, all­tid otrogen, he­ter det ju.

"ASHTON FÖR­SÖ­KER HÄM­NAS" En­ligt upp­gift vän­tas det kom­man­de bar­net sent i no­vem­ber i år.

” Bad moms”- stjär­nan och ” Jobs”- skå­di­sen ha­de sitt störs­ta bråk nå­gon­sin ny­li­gen, ef­ter att Mila läst sin ma­kes mail och sms.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.