KY­LI­ES STJÄRNTÄTA GALEJ

Veckans NU! - - RED CARPET -

När Kylie fyll­de 19 ny­li­gen fi­ra­des det såklart med dun­der och brak. Ton­å­ring­en i Los bjöd in till en stjärnspäc­kad fest på den tren­di­ga klub­ben ” The Nice guy” Ang­e­les. – Al­la var där, skri­ver saj­ten In Touch. Utö­ver Ky­li­es su­per­kän­da fa­milj be­stod de ce­leb­ra gäs­ter­na av bland and­ra var Hai­ley Bald­win, Chris Brown och Kar­rue­che Tran. De sist­nämn­da – som ti­di­ga­re ett par – för­sök­te en­ligt upp­gift att und­vi­ka varand­ra så gott det gick.

"KYLIE VILL BA­RA ATT TY­GA SKA ÄLS­KA HEN­NE"

Ryk­ten sä­ger att Ty­ga och Kylie är förlovade och pla­ne­rar bröl­lop. Här syns Kylie med en enorm di­a­mant­ring på väns­ter ring­fing­er.

På sisto­ne upp­ges Kylie ha gått upp i vikt – nå­got som in­te ses på med bli­da ögon av pojkvännen Ty­ga. ” Hon har fått hö­ra att hon bli­vit run­da­re”, sä­ger käl­lan. Stac­kars Kylie!

En­ligt upp­gift vill Ty­ga att Kylie ska ope­re­ra bå­de brös­ten och rumpan. ” Han är be­satt av porr­stjär­nor och de­ras krop­par”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.