FIRADE TIO ÅR MED TATUERINGAR

Veckans NU! - - RED CARPET -

To­ris och De­ans äk­ten­skap har va­rit allt an­nat än pro­blem­fritt, och ef­ter De­ans på­ståd­da otro­het för två år se­dan trodde många att det var slut för gott. Men nu ver­kar pa­ret ha be­stämt sig för att sat­sa hel­hjär­tat på kär­le­ken. Ny­li­gen firade he­la familjen stjär­nor­nas tio år som gif­ta med en re­sa till kär­le­kens hu­vud­stad, Pa­ris. Där pas­sa­de de äk­ta ma­kar­na på att för­e­vi­ga sin kär­lek. – När he­la familjen var i Pa­ris på vår tio- års­dag skaf­fa­de To­ri och jag mat­chan­de tatueringar. Det var fan­tas­tiskt! har De­an sagt till E! On­li­ne. Ta­tu­e­ring­ar­na hit­tas på bå­das över­ar­mar och fö­re­stäl­ler de frans­ka or­den för ” He­la mitt hjär­ta. He­la mitt liv”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.