VI HAR AVFÖLJT TOM

Veckans NU! - - MIX -

En hel rad av Tay­lors nä­ra vän­ner har valt att ta av­stånd från hen­nes pojkvän på so­ci­a­la me­di­er. Vec­kans NU! lis­tar av­följ­ning­ar­na – och när de sked­de.

"HAN DRAR OLÄMP­LI­GA SKÄMT"

Men al­la är in­te li­ka nöj­da över Tay­lors spi­ran­de kär­lek. Sång­ers­kans crew, be­stå­en­de av näs­tan ute­slu­tan­de tren­di­ga Hol­ly­woodtje­jer, upp­ges näm­li­gen ha­ta hen­nes nya kil­le.

I bör­jan av ju­li tog Tay­lor med sig Tom och he­la sitt tjej­gäng till stran­den för att fi­ra USA: s na­tio­nal­dag och ge vän­ner­na ett till­fäl­le att lä­ra kän­na Tom. Det he­la slu­ta­de dock in­te lyck­ligt.

En­ligt upp­gift har näs­tan al­la Tay­lors kom­pi­sar svårt för Tom och fle­ra av dem har till och med valt att av­föl­ja skå­di­sen på so­ci­a­la me­di­er för att verk­li­gen vi­sa vad de tyc­ker. Dra­ma!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.