CAIT­LYN JENNERS HE­TA DEJT!

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

GJOR­DE ENTRÉ MED UNG HUNK

Det har gått ett år se­dan ” Familjen Kar­dashi­an”- stjär­nan Cait­lyn Jen­ner kom ut som kvin­na och se­dan dess har hon hål­lit sitt kär­leksliv pri­vat. Tills nu. På nya bil­der vi­sar hon upp sig med sin på­ståd­da nya kär­lek.

Re­a­li­ty­stjär­nan Cait­lyn Jen­ner, 66, var snyg­ga­re än nå­gon­sin när hon fång­a­des på bild un­der en ute­kväll i den eng­els­ka hu­vud­sta­den Lon­don ny­li­gen. Men det var in­te ba­ra stjärnans fläck­fria ytt­re som fång­a­de om­giv­ning­ens upp­märk­sam­het – Cait­lyn ha­de dess­utom säll­skap av en ung mys­tisk man.

– Det såg de­fi­ni­tivt ut som om de var på dejt, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

KOPPLADES IHOP MED VÄNINNA

Se­dan Cait­lyn kom ut som kvin­na för­ra som­ma­ren har pro­fi­len le­gat lågt på dej­ting­fron­ten. Hon har främst kopp­lats ihop med vä­nin­nan Can­dis Cay­ne, 44, och ett tag ryk­ta­des det till och med att kvin­nor­na vil­le ad­op­te­ra ett barn ihop. Men nu ver­kar det allt­så va­ra en man som får Cait­lyns hjär­ta att slå snab­ba­re.

– De är väl­digt snyg­ga ihop, sä­ger käl­lan.

RE­DO ATT SAT­SA

En­ligt upp­gift är Cait­lyn änt­li­gen re­do att sat­sa på kär­le­ken igen. Iden­ti­te­ten på hen­nes mys­tis­ke mid­dags­säll­skap är fort­fa­ran­de okänt, men för­mod­li­gen kom­mer vi att få se mer av ho­nom fram­ö­ver. Vi hål­ler tum­mar­na för Cait­lyn och hen­nes hunk!

"DE ÄR VÄL­DIGT SNYG­GA IHOP"

Nä­men! Vad ser vi här om in­te re­a­li­ty­stjär­nan Cait­lyn Jen­ner och en ung mys­tisk snyg­ging! Cait dök ny­li­gen upp tätt in­till den okän­de man­nen un­der en mid­dag i Lon­don.

Stjär­nan upp­ges va­ra myc­ket för­tjust i man­nen, som är den förs­ta kil­le som hon vi­sat sig öp­pet med se­dan hon kom ut som kvin­na för­ra som­ma­ren.

Cait­lyn het­te ti­di­ga­re Bru­ce, och var då gift med ” Familjen Kar­dashi­an”- stjär­nan Kris Jen­ner, 60.

Det har ryk­tats att Cait haft en ro­mans med sin väninna Can­dis Cay­ne – men den fling­en ver­kar va­ra glömd nu!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.