Hol­ly­wood i cen­ti­me­ter ÄR HUR LÅNGA

Veckans NU! - - STREET STYLE -

När man ser dem på tv är det svårt att av­gö­ra hur sto­ra kän­di­sar­na är i verk­lig­he­ten. Som tur är finns Vec­kans NU! för att vi­sa san­ning­en.

SNOOKI 145 CM DAN­NY DEVITO 147 CM

LADY GAGA 155 CM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.