TOM HANKS FRU HAR FÅTT CANCER

Veckans NU! - - MIX -

60- åri­ga Hol­ly­wood­le­gen­da­ren Tom Hanks hust­ru, skå­de­spe­lers­kan Ri­ta Wil­son, 59, har drab­bats av bröst­can­cer.

– Jag har lå­tit ope­re­ra bort bå­da mi­na bröst och ge­nom­gått en re­kon­struk­tion. Jag kän­ner mig väl­sig­nad som har ett så­dant bra stöd från min ma­ke och vår fa­milj, sä­ger hon i ett ut­ta­lan­de till Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.