KINNAMANS BISARRA BRÖL­LOP

Veckans NU! - - MIX -

Hol­ly­wood­hun­ken Jo­el Kin­na­man, 36, gif­te sig med sin kär­lek Cleo Wat­ten­ström, 24, ti­di­ga­re i år. Nu av­slö­jar han fle­ra ovän­ta­de de­tal­jer om vig­seln – som sked­de spon­tant i Los Ang­e­les.

– Kvin­nan i vänt­rum­met sa ” okej, ni vill gif­ta er? Gå in i ka­pel­let.” Jag frå­ga­de ” ka­pell?”. Se­dan såg jag att de ha­de en, typ me­del­ti­da tor­tyr­red­skap med två me­tall­stäng­er som häng­de ihop­kor­sa­de med li­te tyg ovan­på, sä­ger han i tv- pro­gram­met ” Li­ve! with Kel­ly”.

Stjär­nan be­rät­ta­de ock­så att ce­re­mo­nin gick loss på blyg­sam­ma 435 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.