FASSBENDER: "SÅ TRÄFFADE JAG ALICIA"

Veckans NU! - - MIX -

Vår svens­ka Hol­ly­woodstolt­het Alicia Vi­kan­der, 27, har dej­tat ” The Light between oce­ans”- mot­spe­la­ren Mi­chael Fassbender, 39, se­dan 2014. Pa­ret har dock va­rit myc­ket för­sik­ti­ga med att pra­ta om sin re­la­tion – tills nu. Mi­chael av­slö­ja­de ny­li­gen hur han och Alicia träf­fa­des. Det förs­ta mö­tet ska ha skett på ett dans­golv.

– Jag trodde att jag var bra tills hon bör­ja­de dan­sa och se­dan kän­des det som att jag ha­de två väns­ter­föt­ter, sä­ger Mi­chael en­ligt saj­ten ET On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.