LIZZY CAPLAN FÖRLOVAD!

Veckans NU! - - MIX -

Det är ett hårt jobb, men nå­gon mås­te gö­ra det… Skå­de­spe­lers­kan Lizzy Caplan, 34, har fått en ring på fing­ret. Hon och pojkvännen Tom Ri­ley, 35, gjor­de sin of­fi­ci­el­la de­but som par un­der ett rö­da mat­tan- event i Prag ny­li­gen, men Tom ska ha fri­at re­dan i maj. Det hem­lig­hets­ful­la pa­ret har dej­tat se­dan i ja­nu­a­ri 2015.

– De är väl­digt lyck­li­ga, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.