VI ÄR OCK­SÅ ÖPP­NA MED VÅR PSO­RI­A­SIS

Veckans NU! - - MIX -

Pso­ri­a­sis är en hud­sjuk­dom som drab­bar cir­ka tre pro­cent av be­folk­ning­en, och det är där­för in­te kons­tigt att fle­ra kän­da an­sik­ten hit­tas bland des­sa pro­cent. Sång­a­ren Art Gar­fun­kel, 75, ko­mi­kern Jon Lo­vitz, 59, och sång­ers­kan Le­ann Ri­mes, 34, har al­la öp­pet ta­lat om si­na hud­pro­blem i me­dia. Sjuk­do­men är till stor del ärft­lig och i ett av­snitt av re­a­li­ty­se­ri­en ” Familjen Kar­dashi­an” som sän­des år 2011 upp­da­ga­des det att Kim Kar­dashi­an, 35, ärvt sjuk­do­men från mam­ma Kris Jen­ner, 60.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Ca­ra choc­ka­de gäs­ter­na när hon visade upp sin pso­ri­a­sis på pre­miä­ren. Stjär­nan an­län­de he­la 45 mi­nu­ter för sent och en­ligt upp­gift be­rod­de det på att hon in i idet sista för­sökt smin­ka över si­na mär­ken.

"HON FÖR­SÖK­TE SMIN­KA ÖVER DEM" Ca­ra dej­tar ar­tis­ten St Vin­cent, 33.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.