CAIT­LYN JEN­NER STÄMMER PA­PA­RAZ­ZI­FO­TO­GRA­FER

Veckans NU! - - MIX -

Det var i febru­a­ri för­ra året som Cait­lyn Jen­ner, då Bru­ce, var in­blan­dad i en bi­lo­lyc­ka som or­sa­ka­de en per­sons död. Nu stämmer stjär­nan pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer­na som var på plats vid till­fäl­let då hon an­ser att det var del­vis de­ras fel att hon in­te kör­de helt kor­rekt, och dess­utom blev dis­tra­he­rad. I dom­stols­pappre­na kan man lä­sa att fo­to­gra­fer­na en­ligt Jen­ner ” för­följ­de hen­ne he­la da­gen fram tills dess att olyc­kan in­träf­fa­de”.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Kylie var märk­bart ska­kad av hän­del­sen och såg ut att va­ra myc­ket oro­lig för sin mam­ma.

"GUD ÄR GOD" Familjen ru­sa­de snabbt till plat­sen när de fick ve­ta att re­a­li­ty­pro­fi­len ha­de kroc­kat. Här ses Kylie Jen­ner, Khloé Kar­dashi­an och Kanye West kol­la att mo­ma­gern mår bra.

Även Kris ex­part­ner Cait­lyn Jen­ner, 66, ska ha bli­vit rädd för Kris häl­so­till­ständ när hon fått hö­ra vad Kris va­rit med om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.